Kan man få børnepasning?

I kan bede om hjælp hos de frivillige til børnepasning af raske søskende i huset, hvis I f.eks. skal være hos det syge barn på hospitalet.

Kom ind og aftal nærmere på kontoret. Vi vil altid gerne have ønsker og forslag, som vi vil gøre vores bedste for at opfylde.